http://www.residenz-oberhausen.de/images/logo.png
3 Sterne Superior Hotel. Hier buchen Sie direkt am günstigsten.
info@residenz-oberhausen.de
+49 208 8208 - 0
T: +49(0)208 8208 0 | F: +49 (0)208 8208 150
E: info@residenz-oberhausen.de
Hermann-Albertz-Straße 69
46045 Oberhausen
Front Hotel Residenz Oberhausen

Algemene Voorwarden

boek nu >

Algemene voorwaarden


Let op de volgende algemene voorwaarden die de contract relatie tussen u en ons regelen en die u met uw boeking accepteerd.

1. Inschrijving
a. De accommodatie contract wordt gesloten zodra kamers, ruimtes, andere benodigheden en prestaties besteld en toegezegd ofwel verstrekt werden.
b. De afsluiting van de accommodatie contract verplicht de contractant om het contract te vervullen, ongeacht op welke.
c. Gereserveerde kamers, zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar. Een gebruikmaking van de gereserveerde kamers over de afgesproken tijd eruit is een toestemming door het hotel nodig.
d. Wijzigingen van de evenredige BTW-tarief gaan onopgemerkt van het tijdstio van de sluiting van het contract ten lasten van de besteller.

2. Prestatie
a. De gast heeft geen recht op bepaalde kamer of ruimtes niet beschikbaar zijn, is de bedrijfsleider verplicht zich om een gelijkwaardige vervaning in het huis of in andere objecte te benoemen. De extra kosten gaan ten lasten van het hotel.
b. Een restitutie geboekte of betaalde, niet in aanspraak gemaakte prestatie is niet moegelijk.

3. Opties
a. Worden kamers of andere prestaties op optie basis gereserveerd, zijn de optie datum voor allebei parijen bindend. Na afloop van de overeengekomen optie termijn kan het hotel zonder ruggespraak over de optie geboekten kamer en prestatie vrij beschikken.
b. Bij groepreserveringen vanaf 30 personen behoudt het hotel zich het recht, de overeengekomen prijs te veranderen, indien er minder dan 75% van de gegeserveerde kamers in aanspraak genomen worden.

4. Annulering
a. Alle annuleringen moeten schriftelijk ter tafel liggen.
b. Voor enkel reservering buitenaf van de beurstijd is een annulering tot 2 dagen voor de aankomst mogelijk. Erna berekend het hotel 80% van de overeengekomen prestaties.
c. Tijdens de beurstijd is een annulering tot 7 dagen vor aankomst gratis mogelijk. Tot 2 dagen voor aankomst berekend het hotel 50% van de overeengekomen prestaties, erna worden 80% in rekening gezet.
d. Voor groepreserveringen (vanaf 10 personen) gelden separate aanuleringsvoorwaarden, die het hotel op aanvraag klaarhoud.

5. Aansprakelijkheid
a. Het hotel is aansprakelijk voor verlies of beschadiging meegebrachte doelen alleen bij ruwer nalatigheid of opzet van hun medewerkers. In zover het hotel voor andere derde verantwoordelijk ist, is het ook alleen aansprakelijk voor ruwer nalatigheid. Een aansprakelijkheid voor kostbaarheden aanvaard het hotel alleen, als deze werden bewaard in de kluis of achtergelaten bij de receptie. Kostbaarheden worden alleen geaccepteerd tot een waarde van €1.500,00 en verzekerd..
b. Het hotel is niet aansprakelijk voor beschadigingen of onderbreking van hun bedrij in gevolge die van overmacht (staking, opstand, oorlogs- en natuurgebeurtenissen etc.) of sluiting ontstaan zijn.

6. Overige
a. Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zijn, raakt diet de geldigheid van de contract en de overige bepalingen niet. Modelinge afspraken zijn alleen effectief, als ze schriftelijk bevestig zijn.
b. Bovendien geldt het wet van de Bondesrepubliek Duitsland. Het rechtsgebied is Oberhausen.
Hotel Residenz Oberhausen - Hermann-Albertz-Strasse 69 - 46045 Oberhausen